Närproducerat kött blir allt mer populärt och gårdsförsäljning, köttbutiker och lokala leverantörer efterfrågas i allt större utsträckning. Det tycker vi på KLS Ugglarps är bra då det innebär att efterfrågan på kvalitetskött ökar och i och med det även efterfrågan på svenskt kött. För att möta dessa behov har vi tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal regionala koncept.

REGIONALA VARUMÄRKEN
* Vi har utvecklat tre regionala varumärken i samarbete med ICA och LRF. De heter Smålandskött, Skånska Gårdar och Västsvenska gårdar. Produkterna under dessa varumärken består enbart av köttråvara gårdar i respektive region. Samarbetet grundar sig i en gemensam vilja att främja den svenska landsbygden och göra det enklare för kunden att hitta svenska närproducerade varor i butikerna.

* KRAV
Vi har ett stort antal KRAV-produkter som både säljs till butik och offentlig verksamhet. Sörmlandskött är ett exempel som kommer från KRAV-producenter i Sörmland. Vi samarbetar även med KC-Ranch i Revingehed som producerar KRAV-godkänt naturbeteskött.

* FRILANDSGRISEN
Frilandsgrisen är ett av våra koncept som innebär att griskultingarna föds och lever fritt utomhus.

* EKOLOGISKT KÖTT
Vi utvecklar kontinuerligt vårt ekologiska sortiment. I dagsläget har vi ett fåtal ekologiska produkter men framöver kommer sortimentet att utökas.