Nära lantbrukaren

För oss på KLS Ugglarps är det viktigt att våra leverantörer delar vår syn på hög kvalitet, är genuina och vill utvecklas tillsammans med oss. Därför lägger vi mycket tid och omsorg på långsiktiga relationer med nöt-, gris och lammproducenter i hela Sverige. Våra inköpare är kunniga på området och känner till vår egen produktionskedja. Dessutom har vi en personlig och nära kontakt med gårdarna vi samarbetar med. Även om vi samarbetar med många bönder runt om i landet besöker vi dem regelbundet. Under ett års tid gör vi ungefär 5 000 gårdsbesök. Den nära kommunikationen mellan oss och våra leverantörer skapar en förståelse och en insikt som alla tjänar på.

Uppförandekod
För oss är det naturligt att vara medveten om vårt sociala och miljömässiga ansvar. Därför skickar vi alltid ut en uppförandekod till samtliga lantbrukare som levererar till oss. Målet med vår uppförandekod är att vi ska säkerställa att vi arbetar för mänskliga rättigheter och att vi upprätthåller ett starkt djur- och miljöskydd i vår omvärld.

 

Ansvarsfullt producerad soja i foder

Vi tycker det är viktigt att djuren får i sig hälsosamt foder som är hållbart producerat. Därför är vi stolta över att vara ett av de 27 svenska matföretag som är medlemmar i Sojadialogen. Sojadialogen syftar till att säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja. Det innebär att den sojan som våra leverantörer använder i foder är certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra’s principer och kriterier eller är KRAV-godkänd.

 • GMO-fritt foder
  Alla våra leverantörer måste skriva på att de inte använder GMO i sitt foder till djuren.

 • Certifieringar
  Alla våra leverantörer som levererar råvaror och material till oss måste vara godkända enligt
  GFSI – Global Food Safety Initiative.
 • Världens mest omfattande djurskyddslag
  Våra leverantörer producerar enbart svenskt kött vilket innebär att de måste följa Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand. Den svenska djurskyddslagen, som stiftades redan 1988, är den mest omfattande i världen. Den bygger på en förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan uppfödare, veterinärer och myndigheter. Här kan du läsa mer om Sveriges djurskyddslagstiftning: http://www.svensktkott.se/om-kott/darfor-svenskt-kott-fordjupning/varldens-mest-omfattande-djurskyddslag/

 

Korta transporter

KLS Ugglarps har sex anläggningar runt om i landet: Dalsjöfors, Kalmar, Hörby och Ugglarp utanför Trelleborg samt två charkuterifabriker, en i Billesholm och en i Malmö. Den geografiska spridningen är mycket positiv eftersom det möjliggör en kontinuerlig och nära kontakt med våra leverantörer. Att ha anläggningarna utspridda över landet innebär även kortare transportsträckor, vilket har en positiv inverkan på djurens välmående.