Att erbjuda råvaror av hög kvalitet är grundstenen i vår verksamhet. Genom noggranna kontroller, tydlig märkning och en säker produktion med certifierade anläggningar och leverantörer arbetar vi ständigt för att säkerställa hög kvalité. En av våra styrkor är att vi är flexibla och har bra översikt av marknaden. Det innebär att vi tillsammans med våra bönder och kunder kan ta fram produkter som är noga kontrollerade och hållbart producerade.

 

Certifierad produktion: Våra produktionsanläggningar är certifierade för livsmedelssäkerhet enligt FSSC och ISO samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Nedan ser ni några exempel på de certifieringar vi har på våra anläggningar.

FSSC-certifikat
Hörby
Ugglarp
Kalmar
Dalsjöfors
Billesholm

EKO/KRAV
Hörby
Ugglarp
Kalmar
Dalsjöfors

Våra charkuterifabriker i Malmö och Billesholm är även certifierade enligt FSSC och EKO - dessa certifikat finner ni här.

Kött från Sverige
KLS Ugglarps erbjuder ett brett produktutbud. Alla våra produkter är märkta med Kött från Sveriges sigill. Det betyder att all köttråvara kommer från gris, nöt och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Produkten är också tillverkad och förpackad i Sverige. Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar tillsammans unika produkter. Läs gärna mer om Svenskt Kött här.

Kött - ett näringsrikt livsmedel
Kött är ett näringsrikt livsmedel. Det betyder att det har en hög halt av näringsämnen som kroppen behöver, till exempel protein, järn, vitamin B12, zink och selen.