Det är viktigt för oss på KLS Ugglarps att alla ska känna sig välkomna. Vi arbetar löpande med utbildning, integration och mångfald.

Vår personalstyrka består i dagsläget av människor från många olika länder och då vi lär upp vår personal internt kan vi bli en viktig del i integrationsarbetet. Vi har en ständig kontakt med både kommunerna och arbetsförmedlingen där anläggningarna är belägna med syftet att få fler människor med olika bakgrud och förutsättningar i arbete.

På våra lärlingsutbildningar får eleverna förutom yrkeskunskap i slakt och styckning även kunskap om anatomi, djuromsorg, hygien, säkerhet och livsmedelskvalitet. När utbildningen är genomförd med godkänt resultat erbjuds lärlingarna tre månaders praktik, vilket sedan kan leda till en anställning hos oss på KLS Ugglarps.

Under de sju år som lärlingsutbildningen har varit igång har 64 % av lärlingarna fått anställning på KLS Ugglarps. Resterande lärlingar har mottagit diplom och fått värdefull kunskap som kan leda till framtida anställningar inom livsmedelsbranschen.

Möt våra lärlingar

Jorge Luis Calderon Marte är född och uppväxt i den Dominikanska Republiken och för ungefär sju månader sedan flyttade han till Sverige. Han fick tips om lärlingsutbildningen i Hörby av sin SFI-lärare och har därefter genomfört den med mycket goda resultat och ett lysande engagemang.

Amanda är 25 år gammal och har tidigare arbetat som syslöjdslärare och servitris i Trelleborg, hon har därmed gjort ett stort karriärsbyte när hon valde att sadla om till styckare.

- Då arbetet just är väldigt fysiskt krävande är det tyvärr inte så många kvinnor som söker sig till yrket. Därför är det extra roligt att som kvinna visa att det går hur bra som helst att arbeta som styckare, säger Amanda med stolthet i rösen.